1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Преводи

  • устни преводи - преговори, конференции, договаряния, екскурзоводи и др.
  • легализирани писмени преводи на и от следните езици:

Английски, Арменски, Български, Естонски, Грузински, Унгарски, Френски, Литовски, Латвийски, Македонски, Немски, Полски, Чехски, Словашки, Словенски, Румънски, Руски, Украински, Сръбски, Хърватски, Холандски, Испански, Арабски, Гръцки, Турски и др.

относно:       обяви, брошури, каталози, договори, дипломи, кореспонденции, документи за гражданско състояние, интервюта, учебни   програми, рекламни текстове, извлечения от закони и др.

Анко Н. Попов е регистриран като съдебен устен и писмен преводач за български и холандски език в Областните съдилища в градовете Зволе и Асен, а също и в отдел ‘Консулски’ към посолството на Република България в гр. Хага/Холандия.  Той е член на Съюза на преводачите в Холандия (NGTV) и е вписан в националния Регистър за легализирани устни и писмени преводачи (Rbtv) под номер (Wbtv-nr.) 450 към Министерството на правосъдието.

Като такъв предоставя неутрално услугите си на всички заинтересовани организации, инстанции, физически и юридически лица и пази стриктно и в пълна (професионална) тайна предоставената му лична или служебна информация.

Консултантските и преводачески услуги на г-н Попов, вследствие на дългогодишен опит, са гаранция за коректност и качество в областта на семейното, гражданското и наказателно право, полиция, данъчна система, здравеопазване и социални грижи.