1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Кой е Попов

“POPOV intermediary, advice & translations" е самостоятелно, юридически регистрирано бюро с представителен и консултативен характер. Дейността му има за цел да обслужва български и холандски (белгийски) физически и юридически лица и да преодолява културните, формални и правни различия в техните лични и делови отношения.

На този етап от развитието на световната икономика, реализирането и пласмента на услугата или на готовата продукция си остава един от най-важните и трудоемки процеси. Това се отнася и за българските производители и бизнесмени, още повече, ако те целят да реализират стоки или услуги на претенциозния европейски пазар.

Известно е, че всички реномирани фирми независимо от техния бранш оперират изключително и само с лични търговски представители. Чрез фирменият представител се повишава доверието към самата фирма и най-вече към предлаганите от нея продукти или услуги. Доверието към продукта е една от гаранциите за пласирането му на пазара.

“POPOV intermediary, advice & translations” предлага на всички заинтересовани фирми (или група от фирми) представителство за страните на БЕНЕЛЮКС със седалище в Холандия.