1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Geschiedenis

6000 v. Chr. De landbouw doet zijn intrede op de riviervlaktes. Er ontstaan nederzettingen, ook langs de Zwarte zee.

5000 v.Chr. Winning van koper en goud. Steppenvolken dringen langzaam het land binnen en vermengen zich met de oorspronkelijke bewoners

4000 v.Chr. De Thracische cultuur komt tot ontwikkeling. De Thraciërs waren een ras die ontstaan is door vermenging van de steppenvolken en de oorspronkelijke bewoners. De Griekse historicus Herodotus (V eeuw v.Chr.) schrijft, dat ‘… de Thraciërs het grootste volk qua aantal, in Europa is…’. Hoogtij in de goud cultuur, waarschijnlijk ouder dan die van de Grieken en Egyptenaren (necropolis bij Varna).

1300 v.Chr. Een grote volksverhuizing:

- steppenvolkeren trekken naar Midden Europa

- Keltische stammen dringen ‘Bulgarije’ binnen

700 v.Chr. De Grieken vestigen zich langs de Zwarte zee. In vele steden langs de kust is deze Griekse invloed nog te herkennen, zoals in Varna (het toenmalige Odessos), Sozopol (Apolonia) en Nessebar (Messembria).

46 v.Chr. Claudius bezet Pulpudeva en noemt het Trimontium (het huidige Plovdiv). De Romeinen bezetten het land. Nu komt de stedenbouw verder in het land tot ontwikkeling, o.a. Ulpia Serdica (Sofia), Beroë (Stara Zagora), Zapara (Sandanski), etc.

395 n.Chr. De Romeinen geven het op. Thracië wordt ingedeeld bij het Byzantijnse Rijk.

+ 600 n.Chr. Een grote volksverhuizing. De Slaven (een Indo-Europees volk) en de Bulgaren (afkomstig uit de omgeving van Altaj) betreden het land. Er ontstaat een goede verstandhouding met de Slaven en daardoor een sterke macht. Deze macht kan zich verzetten tegen de Byzantijnen.

681 Oprichting van het Eerste Bulgaarse staat.

863 Het Christendom wordt ingevoerd als staatsgodsdienst. De broers Cyrillus en Methodius ontwerpen het Cyrillische schrift.

+ 900 De bloei van de Bulgaarse cultuur. Eerste Bulgaarse universiteit.

1000 Het ontstaan en verspreiding door heel Europa, van de leer van de Bogomillen.

1018 Val van het Eerste Bulgaarse Rijk. Bezetting door het Byzantijnse Rijk.

1185 Door herhaaldelijke opstand komt het Tweede Bulgaarse Rijk tot stand.

1396-1450 Bezetting door het Ottomaanse Rijk. Het begin van een eeuwenlange onderdrukking.

Dit leidt tot:

- uitroeiing van geestelijken en het adeldom

- plunderingen

- bloedbelasting

- ontvolking van het vruchtbare land

1876 Aprilopstand: ingeleid door het Bulgaarse Revolutionaire Comité. De opstand wordt bloedig onderdrukt. Het Westen krijgt daardoor oog voor het leed van de Bulgaarse bevolking.

1877-1878 Door een oorlog met de Turken kon Rusland een deel van Bulgarije bevrijden.

Bulgarije wordt uitgeroepen tot een monarchie.

1885 De gedachte van een verenigd Bulgarije is blijven bestaan. Oost-Roemelië (een deel van Bulgarije dat nog onder het Turkse gezag stond) wordt bevrijd. Nu kon er gesproken worden dat het land onafhankelijk is.

1912 Het streven van Bulgarije om nog meer door de Turken bezet gebied te bevrijden, leidt tot de Twee Balkanoorlogen.

1923 De eerste opstand in Europa tegen het opkomende fascisme.

1941 Bulgarije wordt meegezogen in de Tweede Wereldoorlog.

Het land kiest de kant van Duitsland.

1944 Rusland treedt in oorlog met Bulgarije, trekt het land binnen en met behulp van het binnenlands verzet wordt het koningshuis ten val gebracht.

1946 Via een referendum wordt Bulgarije uitgeroepen tot een volksrepubliek. De communisten komen aan de macht. Georgi Dimitrov is het eerste staatshoofd en partijleider.

1972 Start van de campagne tegen de Turkse minderheid in Bulgarije. Die worden verplicht gesteld om hun oorspronkelijke namen te vervangen door een Bulgaarse variant.

1987 Het aantreden van Gorbatsjov (in de Sovjet Unie) leidt tot spanningen tussen de hervormingsgezinde en conservatieven.

1989 Het toenmalige staatshoofd en partijleider Todor Živkov treedt af.

1990 De eerste vrije democratische verkiezingen sinds 1944.

1994 De voormalige Communistische partij wint de verkiezingen en krijgt de kans zich opnieuw te bewijzen. Dit mislukt uiteindelijk.

1997 De Unie van Democratische Krachten (SDS) stuurt de communisten naar huis.

2001 In Bulgarije staat de wereld op zijn kop. Uit het niets komende de 'Nationale Beweging Simeon de Tweede' won de
parlementsverkiezingen onder leiding van de ex-koning van het land Simeon Sakskoburggotski (Simeon II).
2007 Vanaf 1 januari 2007 is Bulgarije lid van de EU.